» مرحوم ميرزا اسماعيل دولابي فرموده بودند : امام خميني ـ ‌رحمت الله عليه ـ مظهر مهابت بود و رهبري مظهر محبت.

» شهيد آويني بعد از رحلت امام خميني ، خطاب به حضرت آقا مي نويسد: اي وصي امام عشق ، خودتان خوب مي‌دانيد كه چقدر شما را دوست مي‌داريم و چقدر دل‌مان مي‌خواست آن روز كه به ديدار شما آمديم، سر در بغل شما پنهان كنيم و بگرييم.